Khúc Ru – Góc Thơ

Từ khi còn bé trên nôi

Tâm con đã thắm “ à…ời” mẹ ru

Tình mẹ soi bóng thiên thu

Tỏa đời con mát, cho dù héo hon

Lớn lên vững chãi thành nhơn

Sao quên tiếng võng dập dờn đong đưa

Khúc ru mẹ hát năm xưa

Vẫn ru con cả bốn mùa yên vui

Phước Nhẫn

menu