Không Thể Quên – Lam Thanh

Quên sao được ngày đản sanh của Phật

Hộ Minh xuống trần độ khắp nhân gian

Mượn thân ngũ uẩn tám mươi năm

Ngài đã gieo cho chúng sanh niềm tin giác ngộ.

—————-

Quên sao được bao điềm lành thị hiện

Mưa hoa thơm và nhã nhạc vang trời

Bảy đoá sen tròn nở đón chân ai

Tay chỉ đất, tay chỉ trời khẳng định điều duy nhất

—————-

Quên sao được con đường ngài tìm cầu giải thoát

Bỏ xa hoa, tu khổ hạnh chẳng thành công

Chỉ đến khi chọn đúng đường trung đạo

Vượt vô minh, bờ giác đón chân ngài.

—————-

Quên sao được bốn mươi chín năm hoằng hoá

Bao nẽo đường tiếp nhận đấng đạo sư

Bao pháp môn ngài chỉ dạy cõi thế nhân

Bao đệ tử nêu cao gương tế độ.

—————-

Không thể quên lời di huấn sau cùng

Phải biết lấy giới luật làm thầy khi Như Lai nhập diệt

Phải tận lực chuyên cần liên tục

Trong hành trì giáo pháp vượt sông mê.

—————-

Hôm nay mừng Phật đản sanh,

Thành tâm con nguyện pháp lành mãi theo.

Lam Thanh

(NS Vườn Lam Đức Tâm. Số 52.Phật Đản PL 2550)

menu