Khi Ta Thấy Ta

Khi ta thấy được ta
Trời đất đồng nhất thể
Đâu chẳng phải là nhà
Tình bốn bể anh em.
——-
Khi ta thấy được ta
Muôn vì sao ngọn cỏ
Dẫu tim ta rất nhỏ
Nhưng cũng đủ bao dung.
——-
Khi ta thấy được ta
Từng cội nguồn con suối
Hân hoan cho biển cả
Bao vị ngọt chan hoà.
——-
Khi ta thấy được ta
Đường đời bao dặm bước
Tinh khôi vầng nhật nguyệt
Toả chiết nét thanh ba.
——-
Nguyên Hoàn
Trích Nguyệt San 44
menu