[Khấp báo] Huynh trưởng Cấp Dũng Nhật Hồng – NGUYỄN ĐỂ từ trần

[Khấp báo] Huynh trưởng Cấp Dũng Nhật Hồng – NGUYỄN ĐỂ từ trần

Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật

Toàn thể Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT Đức Tâm

nhận được hung tin:

Huynh trưởng cấp Dũng GĐPT Việt Nam

Nhật Hồng – NGUYỄN ĐỂ

khap-bao-huynh-truong-cap-dung-nhat-hong-nguyen-de-tu-tran

Nguyên Uỷ viên Tổ kiểm BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam

Nguyên Đại diện BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tại miền Khuông Việt
**

Đã an nhiên xả bỏ báo thân vào lúc 6g50 ngày 18/11/2013
nhằm ngày 16 tháng 10 năm Quý Tỵ
tại Đà Lạt – Lâm Đồng.
Hưởng thọ 87 tuổi

Lễ nhập quan lúc 18g00 ngày 16/10/ Quý Tỵ
Lễ di quan lúc 7g30 ngày 19/10/ Quý Tỵ

****

Nhất tâm cầu nguyện

Chơn linh Huynh trưởng Cấp Dũng Nhật Hồng – Nguyễn Để

cao đăng Phật quốc.

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

****

menu