Huấn từ của Trưởng BHD Gia Định dịp Chu Niên 22 – GĐPT Đức Tâm

Huấn từ của Trưởng BHD Gia Định dịp Chu Niên 22 – GĐPT Đức Tâm

Nam Mơ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát

 Kính ngưỡng vọng bái bạch Giác Linh Sư Trưởng Diệu Giác Ni Tự

Kính bạch Ni Sư trụ trì cha Diệu Giác

Kính bạch Sư Cô Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Đức Tâm.

Kính bạch Chư Tôn Đức Ni tại bổn tự.

Kính thưa:

–         Quý đạo hữu bảo trợ Gia Đình Phật Tử Đức Tâm.

–         Quý vị phụ huynh của Huynh trưởng – Đoàn sinh Gia Đình Phật Tử Đức Tâm.

–         Quý đạo hữu Gia Trưởng, anh chị Liên Đoàn Trưởng, huynh trưởng đại diện các đơn vị tham dự.

–         Ban Huynh trưởng và Đoàn sinh Gia Đình Phật Tử Đức Tâm thương mến.

 Kính bạch Ni Sư cùng Chư Tôn Đức Ni

Chúng con BHD GĐPT Gia Định cùng toàn thể HTr và ĐS GĐPT Đức Tâm thành kính đảnh lễ, cảm niệm tri ân Ni sư cùng chư tôn đức Ni đã che chở, thương yêu, tạo điều kiện thuận lợi để chúng con sinh hoạt tu học trong suốt thời gian qua. Chúng con thành tâm  nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ Ni Sư cùng Chư Tôn Đức Ni được pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, thọ mạng miên trường, luôn giang rộng vòng tay thương yêu che chở chúng con trên con đường tu học.

Kính thưa quý đạo hữu trong Ban Bảo Trợ, quý đạo hữu phụ huynh của HT và ĐS GĐPT Đức Tâm. Chúng tôi vui mừng khi được biết quí vị đã hỗ trợ đơn vị hoàn thành trọn vẹn các Phật sự. Sự tin tưởng gởi con em đến Gia đình Đức Tâm của quí vị chính là nguồn động viên lớn lao để anh chị em chúng tôi hoàn thành tốt mục đích GĐPT đó là “Đào luyện thanh – thiếu – đồng niên thành phật tử chân chính, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo”. Kính chúc quí vị thân tâm an lạc, gia đình hạnh phúc và an lành dưới ánh hào quang của chư Phật.

Sự có mặt của quý đạo hữu Gia trưởng, Huynh trưởng, Đoàn sinh các đơn vị tham dự buổi lễ Chu niên hôm nay đã nói lên tinh thần lục hòa, kết chặt tình lam và trợ duyên cho nhau để hoàn thành mục đích cao đẹp của tổ chức. Kính chúc quí bác, quí anh chị thân tâm an lạc, đạo tâm kiên cố và cùng nhau xây dựng tổ chức GĐPT ngày càng phát triển, ngày càng hưng thịnh.

Kính thưa đạo hữu Gia trưởng cùng anh chị em HT và ĐS GĐPT Đức Tâm thân thương!

Với chiều dày 22 năm sinh hoạt liên tục vượt qua nhiều chướng duyên mà vẫn giữ vững tinh thần sinh hoạt, tu học không ngừng nghỉ đã thể hiện trọn vẹn lòng  kiên trung và hoàn thành tốt Mục đích cao đẹp của tổ chức chúng ta. Trong năm thứ 22 này Đức Tâm đã có nhiều tiến bộ trong sinh hoạt, đã duy trì việc tu học, huấn luyện thường xuyên cho Huynh trưởng – Đoàn sinh với tinh thần rất cao mặc dù một số Huynh trưởng với nhiều nghịch duyên không gắn bó với đơn vị. Thay mặt BHD GĐPT Gia Định tôi tán dương tinh thần của toàn thể anh chị em Đức Tâm. Và mong rằng anh chị em phát huy thế mạnh của đơn vị, cùng hòa chung điệu nhạc để Đức Tâm phát triển hơn nữa xứng tầm với tuổi đạo trưởng thành của mình.

Thương chúc đạo hữu Gia trưởng, anh chị em Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT Đức Tâm thật nhiều niềm vui.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

SONY DSC

 Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Định

 Quảng Bình Nguyễn Thanh Lân

 

menu