Họp báo phục hoạt Nguyệt San Đức Tâm

Họp báo phục hoạt Nguyệt San Đức Tâm

Với tất cả tâm huyết không chỉ bản thân mà còn là một số đông anh chị em thực hiện cũng như quý độc giả, hổ trợ Nguyệt San trong những năm trước con, tôi xin thông báo buổi họp báo Nguyệt San Đức Tâm với chi tiết dưới đây:

 

menu