Hôm Qua Em Đi Lễ Chùa

Thơ: Mặc Giang – Ns. Nguyễn Kim Tiến – Cs. Thu Vân


Hôm qua em đi lễ chùa

Dọc đường rơi rụng hơn thua

Thanh không vô cùng thanh sắc

Áo Lam em mặc bốn mùa

Khói hương mở tỏa hương trầm

Chắp tay em nguyện lầm rầm

Mắt mờ nhìn lên đức Phật.

Đài sen nở cánh thì thầm

Điện thờ huyền diệu lung linh

Trầm tư em nguyện riêng mình

Tiếng chuông hòa theo tiếng mõ

Nam Mô Đức Phật cầu kinh.

Hôm qua em đi lễ chùa

Phất phơ tam nghiệp gió lùa.

Ngập ngừng tâm vô ngưỡng cửa

Đưa em về lại nhà xưa

Đưa em về lại về lại nhà xưa

Áo Lam bốn mùa em mặc

Đạo mầu từ đó em mang

Thanh hương đi về thanh sắc

Đạo mầu còn đó vang vang

menu