Hội thao, trò chơi dân gian và buổi sinh hoạt tất niên GĐPT Đức Tâm

Ngày sinh hoạt tất niên Nhâm Thìn của đơn vị Đức Tâm được diễn ra với khá nhiều hoạt động… Buổi sáng với chương trình hội thao và các trò chơi dân gian… Buổi lễ Phật trong ngày cuối năm, đơn vị được Sư Cô Cố Vấn Giáo Hạnh đến thăm và chủ lể cho buổi lễ Phật của đơn vị. Sau đó các anh Nguyên Thành thay mặt anh Thư ký GĐ đọc quyết định các đoàn sinh trúng cách trại vượt bậc của đơn vị, lễ Phát Nguyện cho 2 anh Tân huynh trưởng về hổ trợ với vai trò đoàn phó 2 đoàn Oanh vũ và lễ cắt dây lên đoàn cho các em ngành Đồng. Cuối cùng là các gian hàng ẩm thực và các tiết mục văn nghệ tất niên của các đoàn…

Khá nhiệu Phật sự diễn ra trong ngày cuối năm. Một năm với nhiều biến động đến với đơn vị Đức Tâm chúng ta đã khép lại. Một năm mới với nhiều Phật sự đang chờ đón anh chị em Đức Tâm… Kính chúc Sư Cô Cố Vấn Giáo Hạnh, Bác GT, anh LĐT, các anh chị huynh trưởng cùng toàn thể anh chị em áo Lam Đức Tâm cũng như Anh Chị Em Lam Viên một năm mới vạn sự cát tường, tinh tấn dõng mãnh để vượt qua mọi chướng duyên…

Loạt phóng sự hình ảnh khá nhiều, anh chị em vui lòng đợi 1 lát để tải hết hình ảnh xuống…

tatnien2012_001 tatnien2012_003 tatnien2012_004 tatnien2012_007 tatnien2012_008 tatnien2012_009 tatnien2012_012 tatnien2012_013 tatnien2012_014 tatnien2012_016 tatnien2012_017 tatnien2012_018 tatnien2012_019 tatnien2012_020 tatnien2012_021 tatnien2012_022 tatnien2012_023 tatnien2012_025 tatnien2012_026 tatnien2012_027 tatnien2012_028 tatnien2012_029 tatnien2012_030 tatnien2012_031 tatnien2012_032 tatnien2012_034 tatnien2012_035 tatnien2012_036 tatnien2012_037 tatnien2012_038 tatnien2012_040 tatnien2012_041 tatnien2012_042 tatnien2012_043 tatnien2012_044 tatnien2012_045 tatnien2012_047 tatnien2012_048 tatnien2012_049 tatnien2012_050 tatnien2012_051 tatnien2012_052 tatnien2012_053 tatnien2012_054 tatnien2012_055 tatnien2012_056 tatnien2012_057 tatnien2012_058 tatnien2012_059 tatnien2012_060 tatnien2012_061 tatnien2012_062 tatnien2012_063 tatnien2012_064 tatnien2012_065 tatnien2012_067 tatnien2012_068 tatnien2012_069 tatnien2012_070 tatnien2012_071 tatnien2012_072 tatnien2012_073 tatnien2012_074 tatnien2012_075 tatnien2012_076 tatnien2012_077 tatnien2012_078 tatnien2012_079 tatnien2012_080

– Các gian hàng trò chơi dân gian tại trú xứ. Dự kiến ban đầu tổ chức tại sân Nhà tình thương để chơi cùng với các em bên nhà. Nhưng do có nhiều tổ chức thiện nguyện để chơi cùng các em, nên đơn vị đành chuyển lên phía trên hành đường để tổ chức gói gọn cho các đoàn sinh của đơn vị Đức Tâm

tatnien2012_081 tatnien2012_082 tatnien2012_083 tatnien2012_084 tatnien2012_085 tatnien2012_086 tatnien2012_087 tatnien2012_088 tatnien2012_089 tatnien2012_090 tatnien2012_091 tatnien2012_092 tatnien2012_093 tatnien2012_095 tatnien2012_096 tatnien2012_097 tatnien2012_098 tatnien2012_099 tatnien2012_100 tatnien2012_101 tatnien2012_102 tatnien2012_104

– Giờ lễ Phật đầu ngày do sư cô Cố Vấn Giáo Hạnh làm chủ lễ. Sau đó là các quyết định trúng cách, quyết định huynh trưởng và lễ cắt dây lên đoàntatnien2012_105 tatnien2012_106 tatnien2012_107 tatnien2012_108 tatnien2012_110 tatnien2012_111 tatnien2012_112 tatnien2012_114 tatnien2012_115 tatnien2012_116 tatnien2012_118 tatnien2012_119 tatnien2012_120 tatnien2012_121 tatnien2012_122 tatnien2012_124 tatnien2012_125 tatnien2012_126 tatnien2012_127 tatnien2012_128 tatnien2012_129 tatnien2012_130 tatnien2012_131 tatnien2012_132 tatnien2012_134 tatnien2012_135 tatnien2012_136 tatnien2012_137 tatnien2012_138 tatnien2012_139 tatnien2012_140 tatnien2012_141 tatnien2012_142 tatnien2012_143 tatnien2012_144 tatnien2012_145 tatnien2012_146 tatnien2012_147 tatnien2012_148 tatnien2012_149 tatnien2012_150 tatnien2012_152 tatnien2012_153 tatnien2012_155

– Lễ cắt dây lên đoàn. Anh Quảng Tánh hướng dẫn các em thọ nhận 5 điều luật của ngành Thanh – Thiếu…tatnien2012_158 tatnien2012_159 tatnien2012_160 tatnien2012_161 tatnien2012_162 tatnien2012_163 tatnien2012_164 tatnien2012_165 tatnien2012_166 tatnien2012_167 tatnien2012_168 tatnien2012_169 tatnien2012_170 tatnien2012_171 tatnien2012_172 tatnien2012_173 tatnien2012_174 tatnien2012_175 tatnien2012_176 tatnien2012_177 tatnien2012_178 tatnien2012_179 tatnien2012_180 tatnien2012_181 tatnien2012_182 tatnien2012_183 tatnien2012_184 tatnien2012_185 tatnien2012_186 tatnien2012_187 tatnien2012_188 tatnien2012_189 tatnien2012_190 tatnien2012_191 tatnien2012_192 tatnien2012_193 tatnien2012_194 tatnien2012_197 tatnien2012_198 tatnien2012_200

– Các đoàn chuẩn bị gian hàng ẩm thực…tatnien2012_202 tatnien2012_204 tatnien2012_205 tatnien2012_207 tatnien2012_208 tatnien2012_209 tatnien2012_210

– Khai hộitatnien2012_211 tatnien2012_213 tatnien2012_215 tatnien2012_216 tatnien2012_217 tatnien2012_218 tatnien2012_220 tatnien2012_221 tatnien2012_223 tatnien2012_224 tatnien2012_226 tatnien2012_229 tatnien2012_231 tatnien2012_232 tatnien2012_233 tatnien2012_234 tatnien2012_235 tatnien2012_236 tatnien2012_237 tatnien2012_238 tatnien2012_239 tatnien2012_240 tatnien2012_242 tatnien2012_243 tatnien2012_245 tatnien2012_248 tatnien2012_249

– Chương trình văn nghệ tất niêntatnien2012_250 tatnien2012_251 tatnien2012_253 tatnien2012_256 tatnien2012_257 tatnien2012_258 tatnien2012_259 tatnien2012_262 tatnien2012_263 tatnien2012_264 tatnien2012_265 tatnien2012_266 tatnien2012_267 tatnien2012_268 tatnien2012_269 tatnien2012_271 tatnien2012_272 tatnien2012_273 tatnien2012_274 tatnien2012_275 tatnien2012_277 tatnien2012_278 tatnien2012_279 tatnien2012_280 tatnien2012_281 tatnien2012_282 tatnien2012_284 tatnien2012_286 tatnien2012_287 tatnien2012_289 tatnien2012_290
tatnien2012_292 tatnien2012_293 tatnien2012_294tatnien2012_291 tatnien2012_295 tatnien2012_296 tatnien2012_299 tatnien2012_300 tatnien2012_301 tatnien2012_302 tatnien2012_303

 

menu