Hoa nở giữa rừng hoang

Thơ Mặc Giang- Ns Trần Thanh Phong-Cs. Phi Nguyễn


Ai có nghe cõi trần gian đau khổ

Ai có nghe người nhân thế mỉm cười

Trên rừng hoang có những đóa hoa tươi

Mọc xen kẽ giữa cỏ cây hoang dại.

Đời đau khổ bởi phù du thành bại

Đời còn vui bởi dạo bước nhân gian

Đem tin yêu đắp vá những bẽ bang

Mang hi vọng gắn hàn trên đổ nát

Thác róc rách thác róc rách trên đèo heo hóc núi

Nước khơi nguồn nước khơi nguồn chìm nổi giữa lòng khe

Áo gấm kia lại còn bóc vải the

Còn gai bố lại chai sằn rách vá

Đường khổ ải hãy trèo lên dốc đá

Nhặt tiêu điều cho hết những tàn khô

Khóa rộng thêm cho thư thả ao hồ

Để giao tiếp với suối nguồn biển sông

Đất bao la ngăn cản chi giới tuyến

Trời bao la chia cắt chi tầng không

Hãy nhìn kìa cái giá buốt mùa đông

Vẫn còn ấm lửa hồng trong nắng hạ

menu