[Hình Ảnh] Lể Cầu An tại Chùa Diệu Giác

Dù đang là mùa An Cư với nhiều Phật sự trong quá trình Tu Tập, Ni Sư trụ trì, Sư Cô Cố Vấn Giáo Hạnh cùng Quý Ni Chúng Chùa Diệu Giác cũng đã tổ chức buổi lể cầu an cho Bác Gia Trưởng được tai qua nạn khỏi. Tham dự buổi lể còn có Quý Bác trong Ban Hộ Niệm Đạo Tràng Diệu Giác, Quý anh chi em áo Lam BHD Gia Định… Anh chị em Đức Tâm xin được thành kính tri ân….

Và một sau đây là một số hình ảnh về buổi lể:

menu