[Bài hát hay] Hiểu và Thương

[Bài hát hay] Hiểu và Thương

Trong lần đi trại Nhật Thường được nghe bài hát này thấy hay hay, xin chia sẽ ace cũng nghe nhé.

http://www.nhaccuatui.com/m/r1jcXbAPL4

anh em ta từ bốn phương trời, chị em ta từ khắp năm châu

không phân biệt màu da tôn giáo

cùng về đây xây đắp yêu thương

hiểu và thương, hiểu và thương

có hiểu mới có thương

hiểu càng sâu, thương càng rộng

thương càng rộng, hiểu càng sâu

hiểu sâu thương lớn

hiểu và thương

hiểu và thương

 

menu