Hè Vui Lục Hòa 2011 – Phần 2

Hè Vui Lục Hòa 2011 – Phần 2

Xem tiếp phần 2 nha anh chị em…

– Các đội chuẩn bị cho cuộc thi Gala Hè Vui Lục Hòa 2011

%name
%name
%name
%name
%name

– Bắt đầu cuộc thi do Nhạc sĩ Nguyên Quang làm MC
%name
%name
– Ban giám khảo cuộc thi

%name
– Phút xuất thần của anh MC

%name
%name
%name
%name
%name
%name
– Đạo diễn Kimsunri lại tác nghiệp

%name
%name
%name
%name

– Phút thăng hoa của anh Nguyên Quang trên chiếc xe ba gác. Anh đang trình bày bài hát mới sáng tác dành cho bài hát HVLH 2011
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name

%name
%name

– Nhạc sĩ áo Lam Nguyên Hùng cũng có một sáng tác dành tặng cho anh chị em huynh trưởng của đơn vị
%name
%name
%name
– Ca sĩ Nguyên Quang trình diễn một số ca khúc trong lúc BGK công bố kết quả, và không thể thiếu phần minh hoạt của nhóm múa River Side

%name
%name
– Bài hát Grammies HVLH 2011 đã thuộc về đội Lợi%name
%name
%name
%name
%name
%name
– BHT đến thăm lều trại của các đội

%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
–  Tự do tắm tại hồ bơi

%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
– Tập các bài hát cho đêm lửa trại

%name
%name
%name

– Dùng cơm tối tại đất trại
%name
%name
– Khai mạc văn nghệ lửa trại

%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
– Kết thúc văn nghệ lửa trại, một số anh chị em còn thức tham gia thả đèn hoa đăng%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name

– Sau đó anh chị em về lều ngủ, chuẩn bị cho ngày sinh hoạt còn lại tại đất trại

menu