Bài 01: Nhạc Lý Cơ Bản

Âm nhạc là gì?

Âm nhạc là một môn nghệ thuật phối hợp âm thanh theo những quy luật nhất định để diễn đạt tình ý của con người. Tuy nhiên không phải âm thanh nào cũng là âm nhạc mà chỉ những âm thanh có tính nhạc được thể hiện qua 4 đặc tính sau:

ü  Cao độ: Mức độ trầm bổng của âm thanh

ü  Trường độ: Mức độ ngắn dài ngắn của âm thanh

ü  Cường độ: Mức độ mạnh nhẹ của âm thanh

ü  Âm sắc: Mặc dù âm thanh có giống nhau về cao độ ,về trường độ,về cường độ nhưng vẫn có những tính chất riêng biệt của nó.Tính chất riêng của âm thanh được gọi là âm sắc.

Từ những âm thanh có tính nhạc đó,lâu dần con người biết phối hợp việc lên xuống trầm bổng để tạo âm vực rộng và phong phú Và cũng từ đó mà âm nhạc được hình thành và phát triển .

Âm nhạc được chia ra hai loại chính, đó là thanh nhạckhí nhạc.

ü  Thanh nhạc là âm nhạc dựa trên lời ca, nên ý tưởng và tình cảm cụ thể và rõ ràng.

Khí nhạc là âm nhạc dựa trên âm thanh thuần tuý của các nhạc cụ, nên trừu tượng, nó gợi ý, gây cảm giác hơn là nói lên một tình cảm nào rõ rệt. Cần phải học hỏi nhiều hơn mới lĩnh hội được.

………………….

[button_round color=”orange” url=”https://gdptductam.org/wp-content/uploads/2011/09/Ly-thuyet-1-nhac-ly-co-ban.pdf”] Tải về Bài 1: Nhạc Lý Cơ Bản [/button_round]

menu