GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16-17

GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16-17

Một khoảng trời với bạt ngàn hoa lá cỏ cây, đan xen một sắc lam dịu mát hiển hiện nơi chốn thiền môn thanh tịnh. Lớp lớp áo lam cùng tựu hội về Thiên Quang Ni tự, sắp sửa chinh phục bao khó khăn của một kỳ thi kết khoá và chuẩn bị tư lương cho một chặng đường làm Trưởng.

Được sự hứa khả của Ni sư Trụ trì Thiên Quang Ni tự và chấp thuận của Ban hướng dẫn GĐPT Gia Định, Kỳ thi kết khoá Bậc Kiên khoá 16 & 17 được tổ chức vào ngày 09/9/2013 vừa qua.

Ngay sau khi công tác kiểm diện và thủ tục nhập kỳ thi, các anh chị trong Hội đồng Giám khảo và học viên vân tập Đại hùng bữu điện, cử hành khoá lễ Phật đầu ngày theo nghi thức GĐPT. Trường thi được kiến lập với bộ môn lều trại được tiến hành đầu tiên, trong thời gian 03 phút các thí sinh phải hoàn thành một lều cá nhân, tiếng búa va chạm với cọc vang rền một góc chùa. Một, hai, ba,… tất cả các mái lều được dựng lên, thẳng tắp và đều đặn. Chỉ mới một bộ môn thôi, các thí sinh đã vã cả mồ hôi…

Đúng 7h30, nghi thức lễ khai mạc chính thức cử hành dưới sự tham dự của Huynh trưởng Cấp Tấn Tâm Tấn – Trương Hùng Thắng, Uỷ viên Nam Phật tử thay mặt anh Trưởng ban chủ toạ. Hiện diện tại hàng có 53 thí sinh học viên bậc Kiên của hai khoá 16 & 17 cùng 12 Huynh trưởng thành viên Hội đồng giám khảo. Huynh trưởng Nguyên Hùng – Lê Võ Quốc Oai, Uỷ viên tổ kiểm BHD, Chánh chủ khảo kỳ thi thành tâm tri ân Ni sư Trụ trì hoan hỷ hứa khả, tạo thuận duyên cho kỳ thi được tổ chức dưới mái già lam Thiên Quang; cảm niệm thâm tình của anh Uỷ viên Nam Phật tử đã dành thời gian về chủ toạ. Với các thí sinh, anh nhắn nhủ: “Hôm nay là một kỳ thi mà chúng ta đã bắt đầu từ hơn một tuần qua (*), quý anh chị em đã khắc chế mọi chướng duyên trong cuộc sống mưu sinh thường nhật để thực hiện bản tin nghiêm túc, chúng tôi thật tâm cảm ơn sự hợp tác của tất cả rất nhiều. Cách thức tuy khác như vậy, chúng tôi không ngoài mục đích gửi gắm đến tất cả rằng tu học là một phần rất quan trọng của chúng ta nhất là những quý anh chị em đã đang và chuẩn bị làm Trưởng. Kỳ thi hôm nay là một thử thách mà chúng ta phải vượt qua không phải bằng mọi giá mà bằng chính tâm tu của mình. Có học, có tu thì chắc chắn có được, đó là luật nhân quả mà chúng ta tâm niệm trong cuộc sống hằng ngày…”.

Dù bộn bề Phật sự, anh Uỷ viên Nam Phật tử cũng sắp xếp thời gian về chủ toạ Lễ khai mạc kỳ thi. Trong lời huấn từ, anh tán thán tinh thần của các anh chị trong Hội đồng giám khảo đã dành thời gian, công sức tổ chức kỳ thi, tìm chọn một địa điểm thi lý tưởng. Với các thí sinh anh mong muốn anh chị hoàn thành thật tốt kỳ thi, 53 thí sinh tham dự kỳ thi hôm nay sẽ là 53 Htr mẫn cán trong tương lai.

Sau nghi thức khai mạc, Hội đồng giám khảo đã tổ chức thi kiểm tra trắc nghiệm và trò chơi lớn kiểm tra 09 bộ môn trong các bộ môn về Hoạt động thanh niên, Văn nghệ,… Buổi chiều cùng ngày là phần thi tự luận trong thời gian 90 phút và chương trình mạn đàm.

Một kỳ thi với nhiều khó khăn nhưng cũng rất nhiều kỷ niệm đẹp. Xin mượn lời thơ của một thí sinh lớn tuổi nhất của kỳ thi năm nay để nói về thành quả của kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 & 17.

Bậc Kiên kết khoá đây rồi

Cùng nhau ta bước giữa trời yêu thương.

Bên nhau chung một con đường

Hoa tâm rãi khắp mười phương Phật đàn.

Nguyện lòng vượt mọi gian nan

Bền duyên sách tấn vững vàng tiến tu.

(Minh Đạo)

Một số hình ảnh của Kỳ thi kết khoá Bậc Kiên GĐPT Gia Định.

Tin, ảnh: Nhuận Pháp, Quảng Từ

Theo trang nhà Đức Liên – http://gdptduclien.org/

IMG 2184 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2185 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2191 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2204 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2205 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2214 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2216 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2217 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2220 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2221 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2227 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2231 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2233 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2236 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2246 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2260 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2272 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2278 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2284 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2292 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2297 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2303 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2308 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2325 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2330 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2352 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2369 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2377 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2380 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2383 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2392 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2394 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2403 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2409 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2419 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2434 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2436 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2450 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2458 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2473 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2475 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2482 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2493 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2508 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2513 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2515 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2536 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2543 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2550 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2553 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2575 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2631 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2642 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2643 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2648 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2655 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2667 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2676 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2678 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2681 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2684 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2695 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2698 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2702 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2708 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

IMG 2709 GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16 17

———

(*): Hội đồng giám khảo đã gửi email, tin nhắn qua điện thoại đến thí sinh các mật thư, bản tin về kỳ thi trong tuần trước ngày thi.

menu