Browsing: Thông báo

Thông báo
0

[THƯ NGỎ] Chương Trình Từ Thiện Mùa Xuân Yêu Thương 2014

Với khả năng có hạn của anh chị em trong đơn vị chỉ đáp ứng phần nào nhu cầu trong danh sách. Nay chúng tôi xin kêu gọi tinh thần chia sẽ mùa xuân ám áp từ phía quý vị bạn bè thân hữu cũng như màu Lam gần xa, cùng chung tay với chúng tôi trong hành động nghĩa cử cao đẹp này.

1 2 3 4