GĐPT Đức Tâm phụ trách tiếp lễ và hầu cận kim quan Trưởng lão HT Thích Minh Châu

GĐPT Đức Tâm phụ trách tiếp lễ và hầu cận kim quan Trưởng lão HT Thích Minh Châu

Theo như phân công lịch trực từ BHD Gia Định, GĐPT Đức Tâm được vinh dự phụ trách tiểu ban tiếp lễ và hầu cận tại tang lể của Trưởng lão Hòa Thượng thượng Minh hạ Châu – Một ân sư có công lớn đối với tổ chức Áo lam. Anh chị em đã chia nhau được đứng hầu cận trước linh đường, phụ trách tiếp lễ vào linh đường…

Phóng sự một số hoạt động của áo Lam Đức Tâm tại tang lễ của Trưởng lão HT Thích Minh Châu.
menu