[Ảnh] – Đức Tâm và Những Kỷ Niệm 1

Thật may mắn, Đơn vị chúng ta được các anh chị đi trước ghi nhận lại khá nhiều hình ảnh sinh hoạt của đơn vị chúng ta… BBT sẽ chọn lọc và lần lược giới thiệu để anh chị em mình có thể thấy được quá trình hình thành của đơn vị chúng ta…

P/s: Hình ảnh những ngày đầu thành lập, nhờ các anh chị chủ thích giùm em nhé…

Chụp cùng Thấy phó và sư cô Hạnh Châu

Ân nhân sáng lập viên đơn vị Đức  Tâm

Mùa Phật Đản đầu tiên của Đức Tâm trong ngày đầu thành lập,

Tham gia diễu hành cùng xe hoa

ACE nào có thể nhận ra hình ảnh chị Phu Nhân của anh Thư Ký GĐ chúng ta không ???

Đội dâng hoa… các chị bây giờ phần lớn đã lập gia đình và nghĩ sinh hoạt

Vị trí nhà sàn hiện tại là đoàn quán của đơn vị…

menu