Đường Hoa Lam

Em có biết con đường tên Hoa Lam
Đón chân bao người con yêu của Phật
Tìm an lạc , xa bon chen thế tục
Vượt sông mê khi tuổi vẫn chưa già.

Em có đi trên con đường Hoa Lam
Cùng chị anh, bè bạn thân thương
Em có muốn cuộc đời mình hạnh phúc
Ngay bây giờ và ở chính nơi đây.

Tôi đã đi theo niềm tin vững chắc
Từ thuở bé thơ đến tận hôm nay
Dẫu cuộc đời vẫn còn nhiều vướng mắc
Tôi hiểu mình cần gắng sức thêm lên.

Tiến bước nghe em đừng quá e dè!
Mỗi một ngày ta tinh tấn chuyên tu
Mỗi một bước chân ta gần chạm bến
Là buồn đau gian khó sẽ trôi xa.

Lam Thanh

menu