Đường đi

Chút  nao lòng bâng quơ tự hỏi

Vết bụi hằng in dấu chân xưa

Nắng cùng mưa tựa hồ sương khói

Gởi nổi niềm cả tuổi trẻ qua

Sao nề hà lê la mỏi bước

Than lòng gì cho nẻo đường xa

Nóng lòng ta hoan ca nhịp bước

Vạn ngày khó chưa đỏ sờn da

Cho chí trai vang ca cùng sóng.

Quốc Thái

menu