Đức Tâm tại Hạnh 2011 – BHD Gia Định

Mộ số hình ảnh của ngành nữ Đức Tâm tham gia trại Hạnh 2011 do BHD GĐPT Gia Định tổ chức

– Các chị em chuẩn bị lên xe

%name
– Làm công trình trại nào.

%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
– Tham gia lể khai mạc

%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name

%name
– Góc triễn lãm của ngành nữ

%name
%name
%name
– Tạo dáng nào.

%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
– Các ac BQT đến thăm đơn vị

%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
– Tham gia các trò chơi nhỏ

%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name

menu