Dòng Thác Cuộc Đời


Có người ví cuộc đời như dòng thác

Thác mang theo đủ thứ rác cuộc đời

Tham giận, si mê, tối tăm, lầm lạc

Bào mòn dần những nét đẹp nguyên khai

Dòng đời trôi đi rẽ nhiều ngõ lối

Như dòng sông cũng bên lở bên bồi

Thế gian tồn tại những dòng sinh diệt

Hạnh phúc, khổ đau đan quyện giữa đời

Tâm nhiểu loạn giữa vòng vây tham ái

Vay trả đời, cuộc sống cứ chênh vênh

Thân ngũ uẩn xem kiếp người là tạm

Trong tối tăm cần có một niềm tin

Lời Phật dạy hãy tự mình thắp đuốc

Không bon chen ngụp lặng giữa thác đời….

Minh Đạo

menu