Đón Giao Thừa tại chùa Diệu Giác

– Theo phong tục tập quán của người Việt Nam chúng ta, thời khắc giao thừa sang năm mới, mọi người thường đến chùa để cầu những điều may mắn cho 1 năm sắp tới. Và Đức Tâm chúng ta đã nhiều năm phụ trách công tác giữ xe cho khách thập phương

– Và trong đêm giao thừa chuẩn bị bước sang năm Canh Dần, nhóm phóng viên trang nhà Đức Tâm, tuy đang phụ trách công tác ngoài bãi giữ xe cũng đã tranh thủ vào khuôn viên chùa để ghi nhận lại một số hoạt động trong chùa…

– Khu vực ngoài bãi giữ xe

– Sư cô Hạnh Thuận phát lộc xuân cho Phật tử

– Ghi tên cầu an, cúng dường và xin một lá thăm đầu năm. Những lời chỉ dạy tuy ngắn, nhưng theo nhiều người cho biết, là vô cùng chính xác…

– Bên ngoài tượng Quan Âm

– Lên chánh điện

– Ni Sư Trụ Trì, Quý Ni Chúng cùng các Phật tử đang làm lể

menu