Đời tôi là ni cô

Thơ Mặc Giang- Ns Uy Thi Ca-Cs. Vân Khánh

http://stream.nhaccuatui.com/2dfa1e00ed33d6fe279691aeb93e45a0/4bc71d92/NhacCuaTui76/Doi%20toi%20la%20ni%20co%20-%20Van%20Khanh%20%5BNCT%2054633889771186943750%5D.mp3

Đời tôi là ni cô

Đầu xanh tự bỏ bao giờ

Không còn tóc bay bụi gió

Nên sống đời đẹp như mơ.

Đời tôi là ni cô

Tương chan dưa muối thanh bần

Tiếng chuông hòa theo tiếng mõ

Hương thơm ngào ngạt tương lân

Trên tôn thờ Đức Phật

Dưới từ ái vị tha

Cho là cho tất cả

Nên có, có hằng sa

Muốn sạch gốc ta bà

Sạch phiền não, trần sa

Nên coi sãi ở chùa

Thời thời quét lá đa

Lìa thường tình nhi nữ

Học thánh đức Như Lai

Pháp thân là tự tánh

Biển tuệ tự nhiên khai

Đời tôi là ni cô

Tấm thân khoác áo nâu song

Hạnh nguyện gương soi sáng tỏ

Nên nhìn pháp giới trống không.

Đời tôi là ni cô

Nhìn trông Mê giác hai bờ

Thong dong du thuyền bát nhã

Nên sống đời đẹp như mơ

Thong dong du thuyền bát nhã

Nên sống đời đẹp như mơ

menu