Đề án phục hoạt Nguyệt San Đức Tâm

Đề án phục hoạt Nguyệt San Đức Tâm

BHD. GIA ĐỊNH                                                                                  GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

GĐPT. ĐỨC TÂM                                                                                             Bi – Trí – Dũng

BBT. Nguyệt San                                                                                                      —***

ĐỀ ÁN PHỤC HOẠT NGUYỆT SAN

VÀ PHÁT TRIỂN TRANG NHÀ ĐỨC TÂM

thu moi Hop Bao Phuc Hoat Nguyet San

 

I. TỔNG QUÁT

Nguyệt San Vườn Lam Đức Tâm, từ lâu đã là đứa con tinh thần và là một vết son của Đơn vị Lam Đức Tâm. Đây chính là kênh thông tin, giáo dục, chia sẻ tâm tư tình cảm của mỗi Lam Viên. Vì thế, rất cần sự phục hoạt tái xuất bản để có thể truyền tải những thông điệp ý nghĩa, kiến thức tu học bổ ích trong sinh hoạt. Phục hoạt Nguyệt San là một việc hoàn toàn đúng nghĩa trên tinh thần Tứ Chánh Cần.

1. Lập trường:

 • Dựa theo tôn chỉ, giáo lý Phật Đà.
 • Theo đúng mục đích, Nội quy – Quy chế của tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

2. Đường hướng

Lấy phương tiện Văn nghệ đi đúng lập trường để qua đó tạo một đời sống tinh thần , đem đạo vào đời, lấy tinh thần Bi – Trí – Dũng để hoàn thành sứ mạng, mục đích của tổ chức GDPTVN.

 3. Chủ trương:

 • Là tiếng nói nội bộ trên tinh thần Lục Hòa cộng trụ trong tu học, giáo dục xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

 4. Mục tiêu

 • Cập nhật thông tin, tin tức sinh hoạt Phật giáo, GDPT
 • Giáo dục – tu học – huấn luyện.
 • Góp phần phát huy tinh thần của tổ chức Áo Lam và Phật giáo – Dân tộc

 

II. NỘI DUNG

 1.  Tin tức – Hình ảnh: Các tin tức, hình ảnh về Phật giáo, sinh hoạt của GĐPT, nhật ký sinh hoạt của đơn vị.
 2.  Phật pháp – Tu Học: Bài viết về chủ đề Phật pháp cơ bản, ứng dụng Phật học vào đời sống hằng ngày. Các bài viết về cảm nhận Phật pháp trong đời sống, sinh hoạt của GĐPT, các câu chuyện Thiền, Đắc Nhân Tâm…
 3.  Tổ chức – Hành chánh: Cung cấp các biểu mẫu, kiến thức, thắc mắc hỏi đáp về hành chánh tổ chức của GD9PTVN.
 4.  Văn nghệ: Dùng các phương tiện Nghệ thuật nhằm làm toát lên văn hóa Phật Giáo, văn hóa GĐPT. Bao gồm các nội dung: Văn nghệ sân khấu – Thi thơ – Mỹ thuật – Nhiếp ảnh – Kiến trúc – Thời trang – Điện ảnh…tất cả được thể hiện bằng hình thức báo chí. ( Hiện tại trong khả năng phổ biến và ký âm các bài hát mới, các bài hát sinh hoạt…, hội họa…)
 5.  Thơ – Văn: Thật chất là thuộc mục văn nghệ. Nhưng tách ra do số lượng bài viết sẽ khá nhiều và đa dạng, phong phú.
 6.  Hoạt động thanh niên: Các nội dung về bộ môn HĐTN và ứng dụng HĐTN vào đời sống hằng ngày.
 7. Vườn Lam: Nơi thể hiện tâm tư, tình cảm, chia sẻ, vui chơi , đối vui…từ các anh chị em Lam viên, mang nét đặc thù của từng ngành
  1. Trang Dũng: Nội dung về các hoạt động của ngành Nam
  2. Trang Hạnh: Nội dung về các hoạt động của ngành Nữ
  3. Trang Hiếu: Nội dung về các hoạt động của ngành Đồng
 8.  Hoạt động Từ thiện – Xã hội: Các hoạt động hiếu hỷ, hoan hôn, tang tế, từ thiện xã hội

 

III. PHÂN NHIỆM

Chủ trương:         Ban Huynh Trưởng GĐPT Đức Tâm

 Ban biên tập Nguyệt San:

Cố vấn giáo lý:                                                          Ni sư Thích nữ Hạnh Châu

Chủ nhiệm:                                                                 Htr Diệu Quang

Trưởng Ban Biên Tập:                                             Htr Nguyên Hùng

Phụ trách trang Phật pháp – Tu Học:              Htr Diệu Quang

Phụ trách trang Tổ chức – Hành chánh:        Htr Minh Huệ

Phụ trách trang Tin tức – Hình ảnh:                Htr Nguyên Tài

Phụ trách trang Văn nghệ:                                  Htr Nguyên Thiện – Htr Nguyên Tú

Phụ trách trang Thơ – Văn:                                Htr Minh Đạo – Htr Nguyên Hùng

Phụ trách trang Hoạt động thanh niên:         Htr Nguyên Thuận – Htr Diệu Trí

Phụ trách trang Vườn Lam:                                Htr Nguyên Phước

Phụ trách trang Dũng:                                          Htr Quảng Tánh – Htr Nguyên Trung

Phụ trách trang Hạnh:                                          Htr Nguyên Hương – Htr Nguyên Tuyết

Phụ trách trang Hiếu:                                           Htr Nguyên Thành – Htr Nguyên Phước*

Phụ trách trang Từ thiện – Xã hội:                   Htr Nguyên Tuyết – Htr Nguyên Tú

Phụ trách thiết kế hình ảnh:                               Htr Nguyên Hùng

Phụ trách dàn trang – in ấn:                              Htr Nguyên Trung – Nguyên Tài – Diệu Thanh

Phụ trách phát hành:                                           Htr Nguyên Tuyết – Htr Diệu Thanh

IV. NỘI LỆ

 •  Kiểm soát tổng quát: Ban Huynh trưởng GĐPT Đức Tâm
 • Kiểm soát nội dung: Htr Diệu Quang – Htr Nguyên Hùng
 • Bài vở do huynh trưởng phụ trách các chuyên trang điều chỉnh, tổng hợp chuyển về cho Htr kiểm soát nội dung, sau đó gởi về cho Ban dàn trang trước khi thực hiện thiết kế dàn trang, in ấn, phát hành. Tất cả kinh phí thu được dành trọn cho công việc từ thiện.

 

V. HOẠT ĐỘNG

 •  Bài viết đóng góp gửi về email [email protected] với tiêu đề: Chủ đề – tên bài viết. Ví dụ: Phật pháp – Ý nghĩa việc tu thiền.
 •  Ban biên tập sẽ tập hợp các bài viết gửi về trước 24h00 ngày chủ nhật đầu tiên của tháng để có sự điều chỉnh cho phù hợp, trước khi gửi về Ban kiểm soát nội dung duyệt lại. Bài viết gửi sau đó sẽ được chuyển vào Nguyệt San số phát hành của tháng sau.
 • Bài viết sau khi được kiểm duyệt sẽ chuyển về cho Nhóm phụ trách dàn trang trước thứ 4 tuần thứ 2 của tháng để thực hiện thiết kế, dàn trang, in ấn.
 • Nguyệt San sẽ được phát hành vào ngày chủ nhật tuần thứ 2 hàng tháng do phóm phụ trách phát hành thực hiện. Số tiền thu được sẽ được công bố minh bạch trước toàn thể đơn vị, dành trọn cho việc từ thiện.
 • Nhóm phụ trách Từ thiện – Xã hội sẽ tìm hiểu các trường hợp bất hạnh, khó khăn để giúp đỡ và được lưu lại vào bảng tin hàng tuần của đơn vị và trên Nguyệt San số kế tiếp.

 

VI. ĐÚC KẾT

 •  Phục hoạt Nguyệt San và Phát triển trang nhà www.gdptductam.org là một phật sự chung mang tính chất thường xuyên của đơn vị với tất cả y niệm trên, do đó rất cần sự đồng lòng chung tay của tất cả các thành viên trong đơn vị mà đi đầu là Ban huynh trưởng đơn vị.
 • Chúng con, chúng em, chúng tôi xin tri ân Ni sư CVGH, quý Bác trong BBT, quý vị độc giả, anh chị em lam viên đơn vị bạn , bằng hữu đã đóng góp cho Nguyệt san và trang nhà trong những năm qua. Kính mong sự đóng góp của tất cả trong thời gian tới.  Mọi ý kiến đóng góp, xây dựng xin gửi về địa chỉ Ban biên tập Nguyệt San Đức Tâm. Địa chỉ email: [email protected].

 Diệu Giác, ngày 5 tháng 10 năm 2013

Liên đoàn trưởng GĐPT Đức Tâm

Nguyên Hùng – Lê Võ Quốc Oai

menu