Dấu đi đường

2

Dấu đi đường thường được đặt bên tay phải, ở một nơi dễ thấy, khoảng cách giữa 2 dấu chừng 15 mét, không quá tầm mắt nhìn.

Dấu đi đường được chia làm ra hai loại.
– Một là dấu nhân tạo chẳng hạn như phấn, than, giấy, gạch, cây, dây…
– Hai là dấu thiên nhiên chẳng hạn như cây, lá…

Từ http://gdpt.info

Related Post

Share.

About Author

Comments are closed.