Danh sách dự thi Trung – Chánh – Hòa – Trực 2010

BHD GIA ĐỊNH

GĐPT ĐỨC TÂM

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

BI – TRÍ – DŨNG

———————–


DANH SÁCH ĐOÀN SINH GĐPT ĐỨC TÂM

DỰ THI VƯỢT BẬC TRUNG THIỆN – CHÁNH THIỆN – HÒA – TRỰC

—-

Các đoàn sinh có tên trong danh sách thi

có mặt lúc 07h30 ngày 19/12/2010 tại tu viện Quảng Hương Già Lam


1. DANH SÁCH ĐOÀN SINH THAM DỰ KỲ THI VƯỢT BẬC TRUNG THIỆN

STT HỌ VÀ  TÊN PHÁP DANH SINH NĂM BẬC HỌC ĐÃ QUA
NAM NỮ
1 Bùi Thị Phương Nguyên Hải 26/6/1994 Sơ Thiện 2008
2 Phan Thanh Quang Nguyên Tuệ 01/9/1994 Sơ Thiện 200


2. DANH SÁCH ĐOÀN SINH THAM DỰ KỲ THI VƯỢT BẬC HÒA

STT HỌ VÀ  TÊN PHÁP DANH SINH NĂM BẬC HỌC ĐÃ QUA
NAM NỮ
1 Phan Thị Kim Chúc Mỹ 20/6/1988
2 Đỗ Thị Mai Tình Diệu Trí 09/6/1990
3 Trần Thị Thu Diệu Thanh 03/7/1989
4 Tô Thị Mỹ Dung Nguyên Khánh 30/4/1990
5 Nguyễn Kiều Trinh Nguyên Tú 17/6/1992 Trung Thiện/GĐ
6 Lê Thị Nguyên Hồng 14/6/1989
7 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Quý 12/8/1990
8 Dương Đức Lộc Minh Đạo 10/01/1952
9 Đặng Quang Đức Tâm Phước 30/5/1988
10 Trần Xuân Quang Nguyên Ninh 20/10/1988
11 Kiều Tuấn Anh Nguyên Tú 22/02/1987
12 Huỳnh Minh Thảo Nguyên Thái 18/02/1988
13 Nguyễn Khắc Duy Đổng Thức 09/06/1991
14 Nguyễn Đình Phong Bổn Thái 01/05/1990

3. DANH SÁCH ĐOÀN SINH THAM DỰ KỲ THI VƯỢT BẬC TRỰC

STT HỌ VÀ  TÊN PHÁP DANH SINH NĂM BẬC HỌC ĐÃ QUA
NAM NỮ
1 Phan Thái Hồng Bảo Nguyên Trí 01/01/1988 Hòa 2007/GĐ
2 Thái Tăng Thị Phước Châu Nguyên Ngọc 20/10/1986 Hòa 2007/GĐ
3 Lê Hồng Hưng Phổ Khánh Thịnh 14/10/1989 Hòa 2008/GĐ
4 Nguyễn Thị Kim Thảo Nguyên Phương 12/02/1987 Hòa 2008/GĐ
5 Nguyễn Tấn Đức Nguyên Tài 30/5/1988 Hòa 2008/GĐ
6 Hoàng Hải Vân Vạn Vũ 1988 Hòa 2008/GĐ

PL 2554, ngày 22 tháng 11 năm 2010
Gia Trưởng (đã ký)

Diệu Quang – Cao Thị Liên Minh

menu