Đại lể Phật Đản PL 2556 – Tu Viện Quảng Hương Già Lam

Đại lể Phật Đản PL 2556 – Tu Viện Quảng Hương Già Lam

Như thông lệ, buổi sớm mai của ngày rằm tháng tư, anh chị em Lam viên tại Sài Gòn lại tề tựu về Tu Viện Quảng Hương Già Lam để tham dự Đại lể Phật Đản. Ngoài ra, sau Đại lể là phần tái hiện lại 4 sự kiện quan trọng trong cuộc đời Đức Phật Thích Ca: Đản sanh, xuất gia, thành đạo, nhập diệt do 4 đơn vị trực thuộc BHD GĐPT Gia Định dàn dựng.

Một số hình ảnh do nhóm phóng viên trang nhà Đức Tâm thực hiệnmenu