Cuội – Nguyên Lê


Trung thu dìu dịu ánh trăng tròn
Gốc đa chú Cuội chờ héo hon
Phải chi đừng để trâu ăn lúa
Giờ vui rước đèn với trẻ con

Chẳng biết Cuội lên trăng mấy thuở
Đong đầy tiếng hát trẻ em thơ
Cắc tùng theo nhịp trống lân múa
Cuội vẫn ôm Trăng đến bây giờ

Cuội ơi, trên đấy có vui không?
Dưới này vợ Cuội vẫn chờ trông
Ngày kia ngủ quên rơi xuống đất
Giữ  Cuội ở lại nghĩa vợ chồng

Giữ  Cuội ở lại, Cuội buồn trông
Cây đa ai khéo bón vun trồng
Ngàn năm xanh mãi tươi màu lá
Chắc Cuội chẳng muốn xuống phải không?

Biết rằng một mình ngồi buồn thiu
Cuội nhớ trần gian thật thật nhiều
Bao năm, đa thế trăng vẫn thế
Thôi thì đành chịu cảnh đìu hiu

Oi! Thương chú Cuội hiền lành ghê
Bay xa đến nỗi quên đường về
Ngồi mãi cung trăng cùng năm tháng
Buồn rãi ánh vàng đêm trăng quê

Trăng vàng trãi bóng sau bờ tre
Lũ trẻ rước đèn vui sau hè
Cùng nhìn lên trăng nào có biết
Chú Cuội đi xa chẳng chịu về.

Nguyên Lê

menu