CÙNG VUI ..ĐÓN TẾT TRUNG THU! – HGT

Em vui mừng hội trăng rằm
Nhìn trăng em ước lên thăm chị Hằng
Chị ơi! Chị ở cung trăng
Chốn cung cảnh có được bằng trần gian??


Nơi em vui lắm rộn ràng
Phố phường rực rở muôn ngàn đèn hoa
Nếu buồn chị rủ “Cuội ta”
Thôi thì cứ xuống trần mà cùng vui


Để cho Cuội khỏi bùi ngùi
Gốc đa trên đó lui cui một mình
Xuống nghe tiếng trống thùng thình
Có con sư tử tung mình múa quanh


Em cùng chị, chị cùng anh.
Tay trong tay, ta kết thành đài hoa
Bắc, Trung, Nam!… vốn một nhà
Nơi đâu cũng vẫn chỉ là nhà Lam


Cuội xuống chắc cuội sẽ ham
Cuội về, Cuội chẳng muốn làm Cuội đâu!!!
Cuội mong có phép nhiệm màu
Hóa thành oanh vũ mau mau đến chùa…

HGT
trích từ http://vn.myblog.yahoo.com/hangiangtu_dt

menu