Cung Nghinh Phật Ngọc Hoà Bình Thế Giới – Chùa Viên Giác, Hanover, Đức Quốc

Cung Nghinh Phật Ngọc Hoà Bình Thế Giới – Chùa Viên Giác, Hanover, Đức Quốc

Hôm nay vô tình vào trang nhà GĐPT Thế giơi mới biết là tượng Phật Ngọc tới thời điểm này đã được đưa đến Hanovar, Đức Quốc

Buổi lể cung nghinh tượng Phật ngọc được diễn ra khá trang nghiêm tại chùa Viên Giác, mời ace cùng xem hình ảnh từ trang nhà GĐPT Thế Giới

 

 

 

menu