Cúng Dường

Chắp tay con cung kính,
Hướng về chư tăng ni,
Con mong tìm thanh tịnh,
Đến trong mùa an cư.
———-
Cúng dường ba ngôi báu,
Hương hoa ngào ngạt dâng,
Trong khói trầm thơm ngát,
Con thấy lòng lâng lâng.
———-
Nghe tiếng chuông thanh thoát,
Hoà nhịp mõ vang vang,
Con nhớ lời nhắn nhủ,
Biết buông bỏ bao dung.
———-
Gương sáng đấng Cha lành,
Cuộc đời chư hiền thánh,
Tinh tấn trong từng ngày,
Con nguyện cố gắng theo.

———-

Oanh Lam

Trích Nguyệt San 44

menu