Cúng dường mùa An Cư

Chắp tay con cung kính,
Hướng về chư tăng ni,
Con mong tìm thanh tịnh,
Đến trong mùa an cư.

Cúng dường ba ngôi báu,
Hương hoa ngào ngạt dâng,
Trong khói trầm thơm ngát,
Con thấy lòng lâng lâng.

Nghe tiếng chuông thanh thoát,
Hoà nhịp mõ vang vang,
Con nhớ lời nhắn nhủ,
Biết buông bỏ bao dung.

Gương sáng đấng cha lành,
Cuộc đời chư hiền thánh,
Tinh tấn trong từng ngày,
Con nguyện cốgắng theo.

Oanh lam

menu