Con đường về đẹp quá phải không ?

Con đường về đẹp quá phải không ?


( Kính tặng HT Thích Đức Trí )

—-
Con đường về thênh thang ta bước
Thôi lìa xa ngũ trược si mê
Chẳng chấp chi những gì có được
Sắc sắc không không dòng chảy vô thường

Con đường về ấm áp tìnhh thương
Ánh tuệ giác soi khắp muôn phương
Tứ vô lượng tâm bền chí hướng
An lạc thay, ta bước lên đường

Bước lên đường dù gian nguy trở ngại
Ý lập nguyện tạc đá chẳng lay
Tâm thệ nguyện vàng trui trong lửa
Thân hành nguyện như thép tôi qua

Cùng giữ giới vạn pháp nở hoa
Tín vào Pháp, Phật toạ sen toà
Hành bố thí ti`nh thương nhân rộng
Hiểu trí tuệ giáo pháp Tâm Không
Con đường về đẹp quá phải không…?
—-

GĐPT. Đức Tâm

menu