Có Phải Là…

Có phải là em: Oanh Lam
Xinh xắn búi tóc trái đào
Hồn nhiên môi cười rạng rỡ
Dễ thương áo cổ cánh sen

Có phải là em: Dáng Hạnh
Thướt tha tà áo ngoan hiền
Nắm tay sen Lam thân thiết
Đến chùa tiếp bước chị anh

Có phải là em: Chí Dũng
Kiên cường vượt mọi khó khăn
Chuyên cần chăm tu chăm học
Nào ngại Phật sự – việc chung

Là em: Oanh Lam, Dáng Hạnh
Là em: Chí Dũng – Lam viên
Chung xây Gia Đình Phật Tử
Vững vàng tâm nguyện nhà Lam.

Lam Tỷ

menu