Clip chuẩn bị VNCD Phật Đản, PL 2555 [FULL]

Một số hình ảnh video mà nhóm phóng viên chúng tôi ghi lại trong gần một tháng qua, các công tác chuẩn bị của các anh chị em diển ra khá nhiều và nhìn rất sôi nỗi. Tuy có phần nào lắng dịu so với năm vừa qua, nhưng mọi công tác đều hoàn tất và hướng tới đêm VNCDPD -PL 2555.

Note: Video không ghi hình đầy đủ được tấc cả các quá trình hoạt động của ACE, mọi thiếu xin ACE hooan hỷ bỏ qua

menu