Chút Sẽ Chia – Ca Giao

Trời tháng mười mưa tuôn như trút nước

Ở vùng cao nhìn đường ngập như sông

Nhưng dẫu sao tôi vẫn có mái nhà

Có áo ấm, có chốn về thơ mộng.

***

Em nơi đó lũ về nhanh bất chợt

Nước dâng mau trèo vội thoát lấy thân

Nhìn cặp sách trôi vèo theo dòng chảy

Mắt lệ nhoè thương thân mẹ tảo tần.

***

“Miếng khi đói”, em ơi tôi thương lắm

Nhịn phần quà cho nghĩa sống nhân đôi

Bao yêu thương gói ghém mấy cho vừa

Chút chia sẻ, tình tôi trao em đấy!

***

Thương về miền Trung, tim tôi quặn thắt

Túm gạo, túi mì, dùng tạm em nghe!

Rồi sẽ dựng xây trường học, gian nhà

Vơi đau khổ, em bắt đầu lại nhé!

***

Ca Giao

menu