Chương trình Văn Nghệ CD Phật Đản PL 2555 – GĐPT Đức Tâm

Sau đây là chương trình Văn Nghệ do anh Liên Đoàn trưởng biên soạn, ACE xem trước để nắm chương trình nhé

 1. Chào cờ Phật Giáo
 2. Hợp ca: Phật Giáo Việt Nam – Sen Trắng
 3. Giới thiệu chương trình. Ban Đạo từ, Huấn từ
 4. Hoạt cảnh Đản Sanh – GĐPT Đức Chơn
 5. Hợp ca: Mừng ngày Phật Đản – Ngành thanh, thiếu
 6. Múa: Em mừng Phật Đản – Ngành Đồng
 7. Đơn ca: Ngày Phật Đản – Thanh nữ
 8. Múa – Nhà Tình Thương Diệu Giác
 9. Múa: LK Chùa tôi – Mẹ Từ Bi – Thanh nữ
 10. Hợp ca: Em mừng Phật Đản – Ngành Đồng
 11. Hòa tấu bộ gõ: Viễn ly điên đảo mộng tưởng – GĐPT Đứuc Phương
 12. Ngâm thơ: Mừng Phật Đản – Thanh Nam
 13. Múa: Từ Đàm Quê Hương Tôi – Thiếu nữ
 14. Đơn ca: Thầy tôi – Huynh trưởng
 15. Múa sen non – GĐPT Đức Phương
 16. Hợp xướng: Symphony Đản Sanh – Ngành Nam
 17. Múa – Nhà tình thương Diệu Giác
 18. Song ca: Umbrambada – Ngành nữ
 19. Hợp ca: Truyền tin vui
 20. Hợp ca: Đức Tâm ca

Chương trình dự kiến lập ngày 12/05, có thể thay đổi cho phù hợp

ACE vui lòng theo dõi để cập nhật thông tin mới nhất

menu