Chúc Mừng Sinh Nhật – Tháng 7

Xin chúc mừng anh chị em có ngày sinh trong tháng 7 này:


Trần Thị Thu – Đ. Thanh Nữ (03/07)

HT Lê Võ Quốc Oai (06/07)

Đổ Thị Tuyết Trâm – Đ. Thiếu Nữ (09/07)

Nguyễn Minh Trân – Đ. Thanh Nam (16/07)

Quốc Thái – Cựu Đ. Thanh Nam (16/07)

Phan Trường Giang – Đ. Thiếu Nam (25/07)

Hà Đức Thịnh – Đ. Thiếu  Nam (28/07)

Bùi Anh Thư – Đ. Thiếu Nữ (31/07)

http://thieponline.com/images/ecardlib/detail/0803/1319.swf

menu