Chu Niên vắng Thầy

Chu Niên vắng Thầy

Trời nghiêng sợi nắng buông tơ
Bên hiên rộn tiếng em thơ nói cười
Mái chùa che chở xuân tươi
Hai mươi năm chẳn Lam ngời  lạc an

Tình người dẫu có hợp tan
Nhưng tình Lam vẫn muôn vàn sắc son
Ân thầy lồng lộng núi non
Che đàn con nhỏ mỏi mòn tháng năm

Thầy đi! trời đất xa xăm
Xót thương con trẻ lỗi lầm còn mang
Đức Tâm Lam sử thêm trang
Bao năm thắm đượm muôn ngàn tình thương

Giờ thêm tuổi mới…! vấn vương!
Xa rồi bóng cả dặm trường… còn đâu?!
Thương cho con nước bạc đầu
Từ đây con trẻ ngàn sau vắng Thầy

Chu niên kỷ niệm đong đầy
Khắc sâu tâm khảm, Bóng Mây cuộc đời!
Dẫu cho trời đất chơi vơi
Nhất tâm nguyện hứa vâng lời Thầy răn.

“ Dẫu cho bảo nổi mưa giăng
Đức Tâm chung sức khó khăn đồng lòng
Dẫu cho cạn cả biển đông
Nhưng màu Lam vẫn một lòng kiên trung

Thầy ơi! xin cứ ung dung
Thảnh thơi dạo bước tương phùng Như Lai
Chúng con hiệp sức chung vai
Gánh tình Lam vững…! Tuyền đài Thầy vui. ”

  • HGT kính bút
menu