Chu Niên là gì?

Chu Niên là gì?

Trong đạo, cũng như ngoài đời thường hay kỷ niệm sự tròn đầy của một năm để đánh dấu một mốc thời gian thăng tiến mà đánh giá mọi nổ lực, mọi cố gắng và rút ra những kinh nghiệm quý báu trong mọi thành tựu cũng như trong mọi hạn định nhất định nào đó để khắc phục. Vậy chu niên là sự kỷ niệm tròn đầy của một năm hoạt động và sinh hoạt trên lĩnh vực nào đó trong đạo cũng như ngoài đời.

bia 22ab

Song đối với GĐPT mừng chu niên mang nhiều tính chất đặc biệt vì tổ chức GĐPT không phải là một tổ chức sinh hoạt bình thường, mà là tổ chức tu học và phục vụ. Nhằm đào luyện nên những con người ích đạo, lợi đời và tiến xa hơn là xây dựng nên những con người tìm được đường về bến giác xóa tan mê lầm. Hoàn thành lập trình chuyển mê thành ngộ. Bởi lẽ đó mỗi một thành viên trong GĐPT kỷ niệm chu niên đều phải nhìn lại chính mình (hồi quang nhất niệm) để thấy cho được những thành tựu của tu học và phục vụ của bản thân đã làm lợi cho tổ chức thăng tiến, lợi ích cho bản thân, cho cộng đồng (công đức vô biên). Do thế mà qua các mặt tu học và phục vụ phải nhận rõ được mình có những chuyển biến nào của nội tâm, khắc phục được những gì tiêu trừ chướng ngại. Chướng ngại từ bên trong, chướng ngại từ bên ngoài. Để trờ thành như những viên ngọc quý đã được mài dũa, hoàn thiện (ngọc bất trác bất thành khí). Cho nên về mặt tu dưỡng phải tự thấy nơi mình có sự cảm niệm được ân triêm Tam Bảo. Có sự cảm niệm sâu sắc về giáo pháp nhiệm mầu. Có sự cảm niệm về đức tin kiên cố và có sự cảm niệm về những hành trang có được trong lộ trình tu học, phục vụ và tiến tới.

Cuộc hành trình của một Lam viên GĐPT là cuộc hành trình tìm cầu chân lý. Mà cuộc hành trình tìm cầu chân lý, không phải là cuộc hành trình làm thõa mản dục lạc nhân sinh. Ngược lại là cuộc hành trình đưa hành giả đến bờ an vui, giải thoát.

Từ đó mà vấn đề tu thân, vấn đề sửa mình là tiêu chí tốt yếu của mỗi một lam viên cần phải được đặt ra trong mỗi thời điểm. Để từ đó tự lượng giá được mọi thành tựu hay chưa thành tựu của mình. Một học sinh mà cuối năm học không được lên lớp là không thành tựu. Vấn đề thực tế ở đời đã chuẩn thước như thế. Huống hồ trong đạo trên vấn đề trưởng dưỡng tâm linh, nội tâm lại xem nhẹ hay sao! Từ đó mà tự xét chính mình một cách trung thực, khách quan là sự tự giác cần thiết.

Không ai hiểu mình bằng chính mình, không ai trợ giúp mình bằng chính mình trợ giúp mình. Tự thắng mình, tự giúp mình mới là là thành tựu thù thắng nhất. Bởi thế mà trong kinh đức Phật đã dạy rằng: “thắng muôn quân không bằng tự thắng mình. Tự thắng mình mới là chiến công oanh liệt nhất.”

Vấn đề sinh hoạt, phục vụ trong GĐPT cũng thế. Bởi vì mọi thành tựu của tổ chức không thề nào thành tựu nếu không có sự đóng góp của cá nhân, sự thành tựu của cá nhân. Cho nên mỗi cá nhân tự thành tựu mình là một yêu cầu tha thiết. Bởi vì trên lĩnh vực “ĐỒNG SỤ LỢI HÀNH” là sự tổng hợp mọi khả năng, mọi đóng góp, mọi sự thành tựu riêng lẽ cho sự thành tựu to lớn, chung nhất. Nên cái tôi nhỏ bé, phải biến thành chúng ta to lớn.

Mừng chu niên, mừng sự thành tựu chung ai mà không phấn khởi, tự hào về sự thành tựu đã đạt được trong mái nhà lam thân yêu. Sự thành tựu của sự tu học và phục vụ là sự thành tựu đồng bộ, mới được gọi là sự thành tựu viên mãn. Nên dắt dìu nhau mà đi, dắt dìu nhau tiến bước là nhiệm vụ chung của mỗi một lam viên. Tình cảm của lam viên, ý chí của lam viên là tình cảm gia đình, ý chí của gia đình. Mà gia đình là tổ ấm thiêng liêng không một ai là thành viên của gia đình mà có thể chểnh mảng, thờ ơ với nhiệm vụ của mình được cả. Mà ngược lại phải chung vai gánh vác, đâu lưng đấu cật để góp phần xây dựng, tô đắp cho mỗi ngày một hơn lên.

Mừng chu niên 22 năm không phải là nhỏ. Hãy lắng lòng im nghe sự thổn thức của lòng mình trước sự hân hoan của 22 năm đóng góp và phục vụ.

“Lý tưởng chỉ hướng cho thuyền đời và nở hoa cho cuộc sống”. Hãy chung tay lèo lái con thuyền lam, lý tưởng lam đến bờ vinh quang. Phải luôn nhớ rằng: “Cuộc đời như con thuyền chèo ngược nước, không tiến tức là lùi”.

NGUYÊN HOÀN – Trích Đặc San Chu Niên 22 GĐPT Đức Tâm

 

menu