Chu Niên 22 – GĐPT Đức Tâm

Chu Niên 22 – GĐPT Đức Tâm

Chu nien 22a

Ban Huynh Trưởng GĐPT ĐỨC TÂM

Trân trọng kính mời Quý Đạo Hữu, Quý Anh Chị Em áo lam

hoan hỷ đến dự:

Lễ mừng Chu Niên lần thứ 22

Vào lúc 15h00 ngày 25 tháng 08 năm 2013

Tại NI VIỆN DIỆU GIÁC

(177, Trần Não, P. Bình  An, Quận 2, Tp.HCM)

Sự hiện diện của Quý Anh Chị Em áo lam là niềm khích lệ lớn lao

đối với đơn vị chúng tôi trên bước đường phụng sự lý tưởng và đạo pháp.

Diệu Giác, ngày 03 tháng 08 năm 2013

Gia trưởng (đã kí)

Diệu Quang – Cao Thị Liên Minh

————-
Thư mời sẽ được gửi đến tận tay các đại diện đơn vị, quý đạo hữu, phụ huynh đoàn sinh. Ngoài ra, Các Anh Chị thu xếp được đến tham dự, áo Lam Đức Tâm luôn hân hoan chào đón, đặc biệt các đạo hữu, cựu đoàn sinh, bạn đoàn của đơn vị.

menu