Thành Kính Nguyện Cầu – Chơn Linh HT NGUYÊN NGỘ NGUYỄN SĨ THIỀU

Thành Kính Nguyện Cầu – Chơn Linh HT NGUYÊN NGỘ NGUYỄN SĨ THIỀU

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Toàn thể Huynh trưởng và đoàn sinh GĐPT Đức Tâm

vô cùng thương tiếc

Huynh trưởng Cấp Dũng NGUYÊN NGỘ Nguyễn Sĩ Thiều
( 15.6.1927 – 24.7.2011 )
***
  Cố Vấn Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới
  Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam – Quốc Nội
Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Thừa thiên – Huế, Việt Nam
***
Đã an nhiên xả bỏ báo thân, thân lâm Phật quốc lúc 19 giờ 30 ngày 24 tháng 6

năm Tân Mão, nhằm ngày 24 tháng 7 năm 2011.

tại tư gia số 10 Đào Duy Từ thành phố Huế

Hưởng thọ 85 tuổi
—–
Nhất Tâm Cầu Nguyện

Chơn Linh Huynh Trưởng Nguyên Ngộ – Nguyễn Sĩ Thiều

sớm về Phật quốc.
—–
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

menu