Chiều thu

Chiều thu

Chiều vào thu, lá vàng rơi rụng
Gió êm đềm nâng nhẹ bước em
Xào xạc xôn xao, đôi chân vướn lá
Vướn cả tâm tình những lá thu xưa.

Mùa thu ấy, mưa rơi rã rích
Nhớ những buổi đầu, múa hát tung tăng
Bài học vỡ lòng – thâm trầm giọng chị
Bước tiến dấn thân – nặng nợ anh hiền.
Dáng từ hòa, sống đời phạm hạnh:
Thầy cùng Cô – những bài học sống sinh sôi.
Ngay thơ, yêu đời – đàn em hòa ái
Chân thật, thương quen – chúng bạn thân tình.

Mùa thu sau, hành trang vào huấn luyện
Anh chị hiền, huân tập đức tin
Bạn hữu giao tâm, cùng nhau tiến bước
Dục giã nguyện lành – nối tiếp cha anh.

Bao thu qua, trời đà thay sắc lá
Thu không còn xào xạc lá vàng rơi
Tưởng nhớ thu xưa nghe lòng thao thức
Ghi mãi ân sâu nghìn thuở chẳng phai mờ.

N.P – Trích Nguyệt San

menu