Chia tay

175270-chia tay

Tặng người anh em

Thế là một người nữa chia tay

Mong em tiến bước trên đường dài

Kỷ niệm ngày qua ta gắn bó

Bao điều đọng lại mãi lòng ai

Anh em gặp gỡ chưa nhiều lắm

Nửa năm trôi thoáng tựa mấy ngày

Dù đâu cũng vững lòng em nhé

Sẽ còn gặp lại một ngày mai.

Hr_GuitarBass

menu