Cầu Phú Mỹ

Nguồn: Ảnh  Số – Chủ Nhật đi thử lens 17-40 L trên body 450D tại cầu Phú Mỹ, được mấy tấm ưng ý. Anh em nào đang sử dụng 17-40L xin chia sẻ kinh nghiệm với… để 17mm f4 nó cứ mờ mờ sao đó. Màu sắc thí khá đẹp mình đang test để đi Phú Quốc chụp kết hợp với 1 cái kính lọc polariser.


menu