Pháp thoại

Ba chất liệu của Người làm Huynh Trưởng GĐPTVN

access_time26/10/2012

Pháp thoại H.T Thái Hòa giảng trong Đại hội Huynh Trưởng GĐPTVN toàn quốc ngày 13/10/2012 tại Tu Viện Quảng Đức, quận Thủ Đức, T.P H.C.M

Pháp thoại: Bóng mây – Thích Thiện Thuận

access_time15/07/2011

Bài pháp thoại Bóng Mây do Thầy Thích Thiện Thuận giảng về đạo Hiếu dành cho độ tuổi Thanh – Thiếu tại khóa tu mùa

Pháp âm: Cánh cửa hạnh phúc

access_time13/07/2011

Bài pháp âm Cánh cửa hạnh phúc do Giảng sư – hòa thượng Thích Giác Hạnh giảng tại Phật thất 66, Chùa Hoằng Pháp. Mời

menu