Cảm nhận

Tư Vô Lượng Tâm – Đâu chỉ nói ở đầu nơi

access_time16/10/2014

Trong cuộc sống đời thường, người ta thường bảo với nhau rằng: “Hãy sống với nhau bằng tấm lòng”. Vì không gì tồn tại và chân thật bằng cái tâm.

Cảm xúc về TRE – Phước Nhẫn

access_time12/11/2013

Một chủ đề về Tre đầy ý nghĩa mà đơn vị Đức Phương đã chọn cho ý tưởng tổ chức Lễ mừng Chu Niên 49 của mình, mà tôi được vinh dự thưởng lãm. Đây là một đơn vị bạn rất thân của Đức Tâm…

Phật sự và tinh thần làm việc Phật sự

access_time23/05/2013

Hằng năm cứ đến mùa Phật đản là những người con Phật chúng ta lại có bao nhiêu Phật sự phải làm, có khi làm một mình tự tâm và thường thì cùng nhau phối hợp cho việc đại sự được trọn vẹn.

Hướng Tu Học Và Pháp Lý Của GĐPTVN – Thích Thái Hòa

access_time03/05/2013

Nên, dù không gian có thay đổi, thời gian có biến dịch, nhưng mục đích ấy của Tổ chức GĐPTVN vẫn không thay đổi, vẫn không biến dịch.

Tinh thần Dũng qua Tướng và Tánh

access_time26/03/2013

Sống với tinh thần Dũng như vậy để hóa giải những thử thách gian nan thành tự tại như chính bản thể tự tánh của Dũng,

Lời Cảnh Báo Này Hỡi Mấy Ai Nghe! – Dương Kinh Thành

access_time19/03/2013

Lời cảnh báo này có lẽ trước hết dành cho chính người viết với cộng đồng trong và ngoài PG còn quan tâm chia sẻ vấn đề này. Ngoài ra không dám có ý gì khác.

1 2 3 13
menu