Tin GĐPT

Lễ Khai Giảng Lớp Việt Ngữ & Phát Nguyện – GĐPT Thiện Tâm

access_time10/09/2013

Ngày 8 tháng 9 năm 2013 GĐPT Thiện Tâm, San Jose,California đã có buổi lễ Khai Giảng Lớp Việt Ngữ, là 1 trong các bộ môn của GĐPT tại Hải Ngoạ

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam viếng tang Ni trưởng Hải Triều Âm

access_time05/08/2013

Ngày 03/8/2013 Phái đoàn Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam do A.Nguyên Tín Trưởng Ban dẫn đầu, phái đoàn Ban Hướng Dẫn GĐPT Lâm Đồng

Trại Hạnh Truyền Thống Ngành Nữ – GĐPT Thừa Thiên

access_time01/08/2013

Hơn 70 năm qua Gia đình Phật Tử Việt Nam (GĐPT VN) đã khai sinh trên Đất Huế. Là một trong những đơn vị Ban

Trại họp bạn – Bồi dưỡng Đầu Thứ đàn Sala – GĐPT Gia Định

access_time01/07/2013

Vào ngày 30/6/2013 vừa qua, được sự hứa khả của Ni sư viện chủ Thiên Quang Ni tự và duyệt y của BHD. Uỷ viên ngành Đồng GĐPT Gia Định đã tổ chức Trại họp bạn – Bồi dưỡng Đầu Thứ đàn Sala năm 2013.

Văn tưởng niệm 50 Năm Pháp Nạn Phật Giáo Việt Nam

access_time28/06/2013

Hôm nay, gặp kỳ giai tiết, đốt nén hương lòng, nương theo dưới bóng từ tôn, phúng kinh tiến bạc. Kính nguyện Chư Tôn linh trực vãng đến Tây phương, Lạc quốc tiêu diêu, thây dẫu mất mà tinh thần đâu dễ mất

Đệ Nhất Chu Niên – GĐPT Đức Thành, BHD Gia Định

access_time25/06/2013

Trải qua một năm kể từ ngày GĐPT Đức Thành chính thức ra mắt, vinh dự được có tên trong lòng tổ chức, Áo Lam Đức Thành đã nỗ lực rất nhiều từ việc sinh hoạt đến việc tu học và tham gia những Phật sự của nhà chùa.

menu