Chuyên môn

Kỹ năng tổ chức trò chơi trong Gia Đình Phật Tử

access_time20/09/2011

Trong bài “Ứng dụng Phật Pháp vào sinh hoạt Gia Đình Phật Tử”, chúng ta đã thấy rõ: Trò chơi là phương tiện để thể

Hoạt động thanh niên – một trong bốn bộ môn tu học

access_time31/07/2011

Một bộ môn trong bốn bộ môn tu học Xuất phát trong bối cảnh đất nước bị đô hộ, thế hệ trẻ không lối đi

[Ebook] Trại và những sinh hoạt trại

access_time15/07/2011

Ebook được BBT sưu tầm trong lần tìm tài liệu về Hoạt động thanh niên do HT Huệ Cảnh, HT Quảng Dũng, HT Tâm Kiểm

Bài 2: Làm Quen với Guitar

access_time12/07/2011

Xem lại phần 1: Nhạc lý cơ bản – các khái niệm I. Cấu tạo Headstock (đầu đàn) Nut (lược đàn) Machine heads (bộ trục

Nhạc lý cơ bản – Các khái niệm

access_time11/07/2011

Âm nhạc là gì? Âm nhạc là một môn nghệ thuật phối hợp âm thanh theo những quy luật nhất định để diễn đạt tình

Sơ cứu kịp thời cho trẻ

access_time09/07/2011

Vào mùa hè, trẻ em rất dễ ngộ độc thực phẩm, say nắng, say nóng, phỏng nhiệt… Nếu phụ huynh biết sơ cứu thì sẽ

menu