Hè Vui Lục Hòa

Hồ Cốc với những ngày Hè vui Lục Hòa 2010

access_time30/07/2010

Hồ Cốc cái tên nghe thật quen nhưng tôi chưa một lần ghé đến. Tôi cứ để cho niềm vui lớn dần qua sự tưởng

Tinh thần Lục hòa và Kỷ Luật với trại hè

access_time28/07/2010

Hè đến, theo tinh thần chung của BHD thì tháng 7 thường là tháng mà các đơn vị tổ chức trại hè cho cả gia

Hello world!

access_time19/06/2010

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

Nhật Kí HVLH 2009 – Đội Lợi

access_time23/07/2009

Chủ nhật ngày 28/06/2009 Tò mò, tò mò quá đi thôi! Không biết trong cái bì tư này có cái gì đây nữa? không khí

Nhật Kí HVLH 2009 – Đội Thân

access_time22/07/2009

Chủ nhật Ngày gạch đít tháng Lục bình năm Tình thương Hôm nay là ngày đầu tiên chia đội cho Hè Vui Lục Hòa 2009,

Nhật Kí HVLH – Đội Khẩu

access_time17/07/2009

NHẬT KÝ HÈ VUI LỤC HÒA Khẩu ơi, kỳ trại năm nay đang bắt đầu. Có lẻ lửa trong mỗi chúng ta đang cháy, một

menu